Skip to content

PRZYGOTUJ BIURO NA POWRÓT PRACOWNIKÓW

Wraz z firmą

wspieramy bezpieczny powrót do biur

Odtwórz wideo

Pandemia COVID-19 wymusiła wiele zmian w społeczenstwie. Stopniowo wracając do normalności, musimy stawiać zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współpracowników na pierwszym miejscu - również w miejscach pracy. Nowa rzeczywistość stawia szereg wyzwań dla pracowników i pracodawców, bowiem przestrzeń w firmach będzie musiała ulec reorganizacji, by umożliwić jej użytkownikom zachowanie bezpiecznego dystansu.

W odpowiedzi na to firma Cushman & Wakefield opracowała autorski projekt 6 Feet Office, którego główną zasadą jest utrzymanie bezpiecznego dystansu 2 metrów, czyli około 6 stóp pomiędzy poszczególnymi osobami. 

“Decyzja o rozpoczęciu projektu 6 Feet Office była podyktowana chęcią zapewnienia większego bezpieczeństwa i przyspieszenia powrotu pracowników do pracy. Naszym zdaniem bezpieczne i zdrowe miejsce pracy będzie kluczowym trendem w biznesie.”

Cushman & Wakefield.Realizowany przez Space Wizard w ramach współpracy partnerskiej program, umożliwia pracodawcom dostosowanie biura oraz poszczególnych stanowisk pracy do wytycznych po COVID-19. System ten zakłada szereg oznaczeń w biurze, które w intuicyjny sposób wskazują pracownikom dozwoloną odległość i kierunek poruszania się, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki i funkcjonalności. To również edukacja pracodawców i pracowników, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Stwórz bezpieczną przestrzeń w 6 krokach:

Szybki skan 6 Feet
krótka, ale szczegółowa analiza obecnego środowiska pracy pod kątem zabezpieczeń przed wirusem oraz możliwości wprowadzenia ulepszeń
1
Szybki skan 6 Feet
Zasady 6 Feet
zbiór prostych i łatwych w stosowaniu zasad postępowania, które stawiają bezpieczeństwo wszystkich osób na pierwszym miejscu
2
Zasady 6 Feet
Trasy 6 Feet
wizualne i charakterystyczne oznaczenia tras przemieszczania się pracowników w biurze mające na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa
3
Trasy 6 Feet
Stanowisko pracy 6 Feet
dostosowane i w pełni wyposażone stanowisko pracy, przy którym użytkownik może bezpiecznie pracować
4
Stanowisko pracy 6 Feet
Obiekt 6 Feet
przeszkolony pracownik, który służy doradztwem w zakresie stworzenia optymalnie funkcjonującego i bezpiecznego środowiska w danym obiekcie
5
Obiekt 6 Feet
Certyfikat 6 Feet
certyfikat potwierdzający podjęcie działań w celu stworzenia środowiska pracy zapewniającego ochronę przed wirusem.
6
Certyfikat 6 Feet

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Firmy Cushman & Wakefield oraz Space Wizard i ich pracownicy nie mają uprawnień ani kwalifikacji do udzielania klientom porad i wytycznych w procesie przygotowań do utrzymania ciągłości działalności biznesowej lub planów przygotowań z perspektywy polityki zdrowotnej i publicznej. Podejmujemy wspólnie starania w celu zapewnienia aktualnego wykazu ogólnodostępnych źródeł, jednakże wszelkie informacje dotyczące COVID-19, a także skutków zdrowotnych, gospodarczych i wynikających z polityki publicznej należy skonsultować z niezależnym specjalistą.