Śląski Urząd Wojewódzki

w Katowicach

Realizacja projektu oznakowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to kompleksowe podejście do zapewnienia czytelności i funkcjonalności w przestrzeni użyteczności publicznej.

W związku z tym, że Urząd obsługuje głównie cudzoziemców, kluczowym aspektem tego projektu było zapewnienie czytelności dla osób o różnych potrzebach językowych oraz płynności poruszania się po obiekcie. 

Cały system oparty został na sugestywnych piktogramach, co znacząco ułatwiało nawigację i identyfikację poszczególnych punktów w urzędzie.

Zaprojektowaliśmy cztery duże tablice kierunkowe umieszczone strategicznie w holu głównym, z każdą informacją w jednym z czterech języków: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. W sali obsługi, umieściliśmy spójne z całym systemem oznakowanie i numerację stanowisk.


 
Punkty informacyjne, punkt foto/ksero i toalety
za pomocą widocznych z daleka, dwustronnych semaforów i dodatkowo tabliczek nadrzwiowych. Pomieszczenia biurowe
również zostały oznakowane czytelnymi tabliczkami.

Kluczowe dla tego projektu było połączenie czytelności, funkcjonalności i wielojęzyczności, co zaowocowało optymalnym ułatwieniem poruszania się oraz załatwianiem spraw przez osoby odwiedzające ten ważny urząd.