Workflow

Zdajemy sobie sprawę, że personalizacja wnętrz jest złożonym procesem. Dlatego aby ułatwić naszym Klientom współpracę z nami, podzieliliśmy przebieg projektu na kilka etapów. Żaden z nich nie może się rozpocząć, dopóki poprzedni nie zostanie zakończony, dzięki temu Klient od samego początku wie, jakie decyzje i kroki muszą być podjęte, by z sukcesem zakończyć projekt w zaplanowanym czasie.

Poniższe punkty to również sposób współpracy z nami i jasne sprecyzowanie czego potrzebujemy, aby zrealizować cele Klienta.

 • 1) BRIEF

 • Na podstawie rozmowy lub wypełnionego formularza online ustalamy szczegóły dotyczące potrzeb i oczekiwań Klienta w zakresie personalizacji i identyfikacji wnętrz: 

  • poznajemy biznes oraz charakter i funkcję każdej przestrzeni, którą mamy spersonalizować
  • określamy zakres i skalę realizacji oraz główne cele, jakie ma spełniać personalizacja wnętrza
  • określamy styl w jakim mają zostać opracowane grafiki ścienne - na przykładzie naszych realizacji oraz propozycji stylów graficznych lub inspiracji własnych Klienta, ustalamy aspekty estetyczne i wizualne oczekiwanych projektów (rodzaj grafiki, kolorystyka, poziom ekspresji, ewentualna typografia), jak również kwestie merytoryczne (zawartość projektu, elementy kompozycji lub po prostu określenie ich tematyki)
  • proponujemy tematykę grafik lub definiujemy ja wspólnie z klientem.
 • 2) WYCENA

 • Bazując na pomiarach i informacjach z briefu dokonujemy wyceny obejmującej:

  • koncepcję i/lub projekty graficzne oraz przygotowanie do druku
  • koncepcję i/lub projekty graficzne oraz przygotowanie do druku
  • druk i produkcję grafik ściennych
  • montaż (usługa opcjonalna)
 • 3) HARMONOGRAM

 • Proponujemy lub wspólnie z Klientem ustalamy harmonogram prac, który precyzuje terminy realizacji poszczególnych elementów projektu. W harmonogramie tym jest też jasno określone kiedy i ile czasu Klient ma na decyzję oraz zgłaszanie poprawek, tak abyśmy byli w stanie wywiązać się z terminów. Każde opóźnienie jednego z etapów skutkuje przesunięciem w czasie kolejnych.

 • 4) ZALICZKA

 • Przed rozpoczęciem prac projektowych pobieramy zaliczkę w wysokości 50 % wartości  prac projektowych. Jeśli powierzyłeś nam także produkcję pobieramy zaliczkę w wysokości 100 % wartości prac projektowych.

 • 5) PRACE KONCEPCYJNE

 • W oparciu o ustalenia odnośnie tematyki i stylu grafik z pkt. 1 opracujemy koncepcję dla wybranych przez Ciebie zakresów realizacji:

  SPACE BRANDING

  koncepcja grafik z wartościami w open space i ciągach komunikacyjnych lub innych wskazanych strefach

  1 grafika do wybranego pomieszczenia w dwóch wersjach stylistycznych zaprezentowana na płasko oraz w formie poglądowej wizualizacji (grafika narzucona na zdjęcie ściany w wybranym wnętrzu jeśli są nam udostępnione zdjęcia lub były wykonane podczas wizji lokalnej)

  koncepcja grafik do sal spotkań i konferencyjnych

  1 grafika do wybranego pomieszczenia w dwóch wersjach stylistycznych zaprezentowana na płasko oraz w formie poglądowej wizualizacji (grafika narzucona na zdjęcie ściany w danym wnętrzu jeśli są nam udostępnione lub wykonane podczas wizji lokalnej).

   

  wzoru lub wzorów foliowania przeszkleń 

  2 propozycje aranżacji z folii plotowanej na przeszklenia zaprezentowane na płasko oraz w formie poglądowej wizualizacji (wzór folii plotowanej narzucony na zdjęcie przeszklenia w danym wnętrzu jeśli są nam udostępnione lub wykonane podczas wizji lokalnej).

   

  WAYFINDING & SIGNAGE

  wzór elementów wayfindingu i oznakowania
  propozycja oznakowania elementów oznakowania na przykładzie wybranych nośników wraz z opisem materiałowym i poglądowymi wizualizacjami (elementy wayfindingu narzucone na zdjęciu lub renderze danego wnętrza)

  Tematyka grafik
  propozycja oznakowania w formie semaforów i tablic kierunkowych wraz z opisem materiałowym i poglądowymi wizualizacjami (elementy wayfindingu narzucone na zdjęciu lub renderze danego wnętrza)

   

  Poprawki do koncepcji

  Poprawki do koncepcji są rzeczą naturalną i jesteśmy otwarci na wprowadzanie modyfikacji. Odbywa się to w 3 turach poprawek i zmian, które są w cenie, dlatego ważne, aby zgłaszać je całościowo. Po 3 turach poprawek, jeśli pojawią się kolejne zmiany, będą one dodatkowo płatne

 • 6) PROJEKTY WYKONAWCZE

 • Po akceptacji koncepcji, przystępujemy do realizacji poszczególnych projektów dla wszystkich pomieszczeń lub stref w oparciu o ostateczne wytyczne oraz pomiary. 

  Projekty wysyłane są każdorazowo do akceptacji. Do każdego projektu powstanie jedna propozycja, która będzie mogła podlegać zmianom naniesionym w maksymalnie 3 turach.

  Poprawka rozumiana jest jako jako modyfikacja polegająca wyłącznie na:

  1) zmianie kolorów;

  2) zmianie układu i proporcji elementów w ramach kompozycji;

  3) wymianie wybranych elementów grafiki (w przypadku kolaży maksymalnie do 30%);

  4) wprowadzenia poprawek typograficznych.

  Zmiana tematu (zawartości) lub stylu graficznego, w jakim realizowany jest Projekt nie jest kwalifikowana jako poprawka i będzie traktowana jako zlecenie wykonania nowego projektu. Będzie też automatycznie wydłużać czas realizacji projektów.

  Po 3 turach poprawek, jeśli pojawią się kolejne zmiany, będą one dodatkowo płatne (150 zł netto za godzinę pracy grafika) należy mieć również świadomość, że przedłużające się tury poprawek negatywnie wpływać będą na terminowość wykonania zlecenia.

  Komunikacja w projekcie

  Kluczowa w pracy nad projektem jest komunikacja pomiędzy naszym zespołem a Klientem. Nauczeni doświadczeniem wielu realizacji, wiemy, że rozproszony ośrodek decyzyjny nie sprzyja powodzeniu projektów i znacznie wydłuża czas realizacji. Dlatego niezwykle istotne jest oddelegowanie jednej osoby, która w sposób jednoznaczny i klarownego udzieli feedbacku. Oczywiście spotkania projektowe on-line lub offline mogą odbywać się w szerszym gronie.

   

  Akceptacje projektów

  Każdy projekt wymaga akceptacji Klienta w tabeli z zestawieniem wszystkich pomieszczeń i grafik. Po akceptacji projekty będą niezwłocznie przygotowywane do druku. Akceptacja w tabeli będzie równoznaczna z akceptacją kosztu produkcji. Wszelkie zmiany poczynione po tym etapie, są dodatkowo płatne.

  W miarę możliwości i dostępności materiału zdjęciowego, poszczególne projekty do akceptacji będziemy przedstawiać wraz z poglądową wizualizacją (grafika narzucona na zdjęcie ściany  w danym wnętrzu).

 • 7) PRODUKCJA I MONTAŻ

 • Po finalnej akceptacji i zatwierdzeniu projektów przystępujemy do druku/produkcji poszczególnych elementów,  a następnie zajmujemy się ich fachowym montażem.

  Montaż jest usługą opcjonalną i oczywiście możemy ograniczyć nasze działania tylko do projektów i produkcji, jednak profesjonalne wykonanie prac montażowych to ostatni etap na drodze do nowego wymarzonego wnętrza. Posiadamy sprawdzone ekipy monterów na terenie całego kraju dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej kompleksowej usługi. Jeśli skorzystasz ze swojej ekipy monterów, to po udostępnieniu zakupionych od nas wydruków nie będziemy w stanie wziąć odpowiedzialności za ich montaż oraz finalny efekt. 

 • 8) ODBIORY I KOŃCOWE ROZLICZENIE

 • Po wykonaniu przez nas  prac montażowych i obustronnym podpisaniu protokołu odbioru następuje końcowe rozliczenie projektu.

Na podstawie rozmowy lub wypełnionego formularza online ustalamy szczegóły dotyczące potrzeb i oczekiwań Klienta w zakresie personalizacji i identyfikacji wnętrz: 

 • poznajemy biznes oraz charakter i funkcję każdej przestrzeni, którą mamy spersonalizować
 • określamy zakres i skalę realizacji oraz główne cele, jakie ma spełniać personalizacja wnętrza
 • określamy styl w jakim mają zostać opracowane grafiki ścienne - na przykładzie naszych realizacji oraz propozycji stylów graficznych lub inspiracji własnych Klienta, ustalamy aspekty estetyczne i wizualne oczekiwanych projektów (rodzaj grafiki, kolorystyka, poziom ekspresji, ewentualna typografia), jak również kwestie merytoryczne (zawartość projektu, elementy kompozycji lub po prostu określenie ich tematyki)
 • proponujemy tematykę grafik lub definiujemy ja wspólnie z klientem.

Bazując na pomiarach i informacjach z briefu dokonujemy wyceny obejmującej:

 • koncepcję i/lub projekty graficzne oraz przygotowanie do druku
 • koncepcję i/lub projekty graficzne oraz przygotowanie do druku
 • druk i produkcję grafik ściennych
 • montaż (usługa opcjonalna)

Proponujemy lub wspólnie z Klientem ustalamy harmonogram prac, który precyzuje terminy realizacji poszczególnych elementów projektu. W harmonogramie tym jest też jasno określone kiedy i ile czasu Klient ma na decyzję oraz zgłaszanie poprawek, tak abyśmy byli w stanie wywiązać się z terminów. Każde opóźnienie jednego z etapów skutkuje przesunięciem w czasie kolejnych.

Przed rozpoczęciem prac projektowych pobieramy zaliczkę w wysokości 50 % wartości  prac projektowych. Jeśli powierzyłeś nam także produkcję pobieramy zaliczkę w wysokości 100 % wa